Ingen bryr sig

Andas ut feat. Tanya

Leva/Ödmjukhet

Starkare

Anne-Marie, feat. Tanya Ulriksson

Ingenting

Sträck ut din hand

Prata

Polisman, feat. Hoosam

Kärlek åt folket

Rika blir rikare

Ge & få

Han är

Steg för steg